Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razam z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Rekrutacja Rekrutacja liceum Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji 2017/2018

REKRUTACJA ZASADNICZA

 

  1. od 8 maja (poniedziałek) od godz. 10.00 do 19 maja (piątek) do godz. 15.00

   Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

   Kandydaci do oddziału klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wydrukowany z systemu wraz z dokumentami opisanymi w ustawie.

    

   1. od 16 czerwca (piątek) od godz.10.00 do 19 czerwca (poniedziałek) do godz. 16.00

   Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

    

   1. od 23 czerwca (piątek) od godz. 12.00 do 28 czerwca (środa) do godz. 16.00

   Kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył).

    

   Na każdej stronie kopii musi być adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36mm oraz pieczęć imienna dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył i podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.

    

   4.   5 lipca (środa) do godz. 16.00

   Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawia do przyjęcia.

    

    5.   od 6 lipca (czwartek) od godz. 10.00 do 14 lipca (piątek) do godz. 12.00

   Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia
   w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne wymagane dokumenty wymienione w regulaminie rekrutacji.

    

         6.   do 14 lipca (piątek) do godz. 16.00

   Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do LO. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

    

    

   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

    

   1. od 10 sierpnia (czwartek) od godz. 10.00 do 14 sierpnia (poniedziałek) do godz. 16.00

   Kandydaci składają w sekretariacie wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   1. do 28 sierpnia (poniedziałek) do godz. 12.00

   Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

    

   1. od 29 sierpnia (wtorek) od godz. 8.00 do 30 sierpnia (środa) do godz. 16.00

   Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia
   w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne wymagane dokumenty wymienione w regulaminie rekrutacji.

    

          4. do 31 sierpnia (czwartek) do godz. 16.00

   Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do LO im. PMS.

    

    

 

 

 

 

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl