Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualności szkolneUhonorowanie medalem

Uhonorowanie medalem

Medal 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

dla Liceum Ogólnokształcącego

im. Polskiej Macierzy Szkolnej

w Mińsku Mazowieckim

 

            Rok 1920 był rokiem wyjątkowym w tak krótkiej wówczas, bo zaledwie czteroletniej historii szkoły. Trwała wojna polsko-bolszewicka.

            Dyrektor szkoły, Ignacy Rowicki poszedł na wojnę z bolszewikami na czele młodzieży dwóch najstarszych roczników gimnazjum. Młodzież bardzo licznie odpowiedziała na apel generała Józefa Hallera i zgłosiła się do ochotniczej amii. Zostali zmobilizowani w 201. Ochotniczym Pułku Piechoty, który miał wielkie zasługi na polu bitwy.

            Z wojny nie powróciło dwóch uczniów z najstarszego (przedmaturalnego) rocznika i nauczycielka szkoły żeńskiej.

            Jedni na Ołtarzu Ojczyzny złożyli ofiarę krwi, bo zostali ranni a dwóch uczniów złożyło ofiarę najwyższą, ofiarę swojego młodego życia.

            To im dedykowany był pomnik przed szkołą odsłonięty i poświęcony 26 czerwca 1938 r. podczas I Zjazdu Koleżeńskiego przez księdza prefekta Józefa Dziąga. Pomnik przetrwał okupację niemiecką, stacjonowanie wojsk rosyjskich na terenie szkoły, ale nie przetrwał Polski Ludowej, został zdemontowany.

            We wrześniu 1991 r. podczas VI Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim odsłonięto i poświęcono obelisk upamiętniający poległych uczniów w wojnie 1920 roku. Źródła podają, iż nikt oprócz księdza Józefa Dziąga nie znał imion i nazwisk tych uczniów.

Zbliżała się setna rocznica Bitwy Warszawskiej. Pani Beata Duszczyk i p. Zofia Wróblewska postanowiły przywrócić pamięć o tych młodych ludziach, którzy polegli w wojnie z bolszewikami w sierpniu 1920 roku. W roku szkolnym 2019/2020 realizowano w szkole projekt edukacyjny z 15-to osobową grupą młodzieży zatytułowany „Rok 1920 na Ziemi Mińskiej”. W bieżącym roku szkolnym projekt jest kontynuowany. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w zakładce „Projekt edukacyjny „Rok 1920 na Ziemi Mińskiej. Historia pomnika …”” na stronie internetowej szkoły.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim doceniło wkład nauczycieli i młodzieży naszej szkoły w przywracanie pamięci uczniów i nauczycielki poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku i uhonorowało naszą szkołę medalem.

9 września 2020 r. Pani Joanna Papińska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. PMS w Mińsku Mazowieckim, odebrała pamiątkowy medal. Uroczystość miała miejsce na XL Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego, który odbył się na terenie Gminy Siennica.

Certyfikat autentyczności medalu

 

 

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 30 września 2020
Skip to content