Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualnościDzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

15 października tradycyjnie uczciliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Reprezentanci sześciu klas pierwszych podczas uroczystości ślubowania na sztandar szkoły przysięgali, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły.
Ślubowanie poprzedziło wystąpienie Pani Dyrektor Joanny Papińskiej, która zwróciła się do zebranych gości i nauczycieli z okazjonalnymi życzeniami. Kolejną część przemówienia skierowała do klas pierwszych. Pani Dyrektor w mocny sposób podkreślała, co znaczy być uczniem „Macierzanki”, że jest to duma i odpowiedzialność.

Na zakończenie wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające włączenie ich w społeczność szkolną oraz stanęli do wspólnych zdjęć pamiątkowych.

Po oficjalnej części zebrani goście, nauczyciele oraz uczniowie obejrzeli humorystyczną, muzyczno-słowną wersję lekcji szkolnych w Liceum przygotowaną przez klasę II d pod opieką Pani Marzanny Grzelczak.

 

 

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 15 października 2018
Skip to content