Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualności Aktualności szkolne „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i [...]

 „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje projekt nr RPMA.10.01.01.14-E047/20 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w min. 516 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. Projekt realizowany do dnia 31.12.2023 r

Dofinansowanie projektu z UE: 61 624 333,56 PLN

Wartość projektu (ogółem): 80 624 303,30 PLN

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

 

Powiat Miński w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizował projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego cel to podniesienie jakości nauczania w min. 516 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim  otrzymała pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, projektora multimedialnego, drukarki oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Wartość projektu wyniosła 61 624 333,56 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 80 624 303,30 zł

Plakat

 

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 9 lutego 2024
Skip to content