Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualnościMłodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

 

 

MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO –

zaproszenie młodzieży do kandydowania w wyborach

 

 

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Realizację tego zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zlecono Fundacji
Civis Polonus. W tym liście przybliżam Państwu ideę powołania tego gremium i przedstawiam informację o tym,
kto i w jaki sposób może zostać radnym. Za Państwa pośrednictwem chcę dotrzeć do młodzieży mieszkającej na terenie kierowanej przez Państwa jednostki samorządu terytorialnego i zachęcić młodych ludzi do ubiegania się o mandat radnego.

Szanowni Państwo – samorządowe województwo to wspólnota mieszkańców. Słowo mieszkańców obejmuje wszystkich, bez względu na wiek czy inne kryteria. I choć prawodawcy, ustanawiając granicę wieku od której przysługuje prawo wyborcze, ograniczyli prawo decydowania o tej wspólnocie osobom poniżej 18 roku życia, znaleźliśmy sposób, by dać młodym ludziom taką szansę.

Obserwuję świat wokół mnie i dostrzegam, jak inna jest dzisiejsza młodzież od młodzieży z czasów mojego pokolenia. Nieograniczony dostęp do informacji z każdej dziedziny, fakt, że informacja dociera do odbiorcy niemal w tym samym czasie, w którym powstaje czy wielość źródeł informacji powoduje, że nawet wbrew woli młodzi ludzie są dziś o wiele bardziej świadomi niż my w ich wieku. Podejmując decyzje, ze skutkami których to przecież Oni głównie będą się mierzyć, nie możemy więc Ich pomijać.

Zgodnie z przyjętym założeniem Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego będą włączeni w proces podejmowania decyzji dotyczących regionu. Chcemy, by dla organów samorządu województwa mazowieckiego Sejmik był partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań. Damy młodym radnym poczucie sprawczości i zachęcimy Ich, by pracowali zgodnie z podejściem „Od problemu do rozwiązania”. Sejmik będzie apartyjny w swoich działaniach i nie będzie angażować się w kampanie partii politycznych.

Poniżej przedstawiam Państwu podstawowe informacje o Sejmiku:

Kto może ubiegać się o mandat radnego? każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej
lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego, mieszkający na Mazowszu
Kiedy prowadzona będzie rekrutacja radnych? od 1 do 25 października 2019 r.
Co trzeba zrobić, by ubiegać się o mandat?

 

zebrać podpisy 10 osób popierających kandydaturę,

wypełnić formularz zgłoszeniowy,

wysłać wszystkie te dokumenty na adres Fundacji
Civis Polonus, która w imieniu samorządu województwa mazowieckiego powołuje Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego
i będzie organizować jego prace

Czy z udziałem w pracach sejmiku związane będą jakieś koszty?

 

nie – dojazd na sesje, posiłek w dniu sesji
i opieka dla radnych niepełnoletnich zostanie sfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego
Jaka będzie kadencja sejmiku?

 

Sejmik zostanie powołany na dwuletnią kadencję
(do 31 grudnia 2021 roku)
Jak często sejmik będzie obradował?

 

zaplanowaliśmy 5 sesji Sejmiku
(pierwszą w grudniu 2019 roku i po dwie sesje
w latach 2020 – 2021)
Gdzie można uzyskać więcej informacji?

 

na Facebook’u;

na stronach internetowych: civispolonus.org.pl., dialog.mazovia.pl;

kontaktując się z koordynatorem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia Fundacji Civis Polonus: Łukasz Dembiński,
tel. 22 827 52 49, 509 725 536

Będę wdzięczny, jeśli zechcą Państwo nas wesprzeć i rozpowszechnią informację o rekrutacji do Młodzieżowego Sejmiku, przekazując ją np. działającym przy Państwa jednostce młodzieżowym radom, publikując na swej stronie internetowej
czy wywieszając informację na tablicy ogłoszeń.

Do pisma załączam Ordynację wyborczą do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz,
do wykorzystania, ogłoszenie o tym wydarzeniu.

Głos młodych ludzi jest dla mnie ważny. To w Ich rękach leży nasza przyszłość. Nasza demokracja będzie tym lepsza,
im lepiej przygotujemy do niej przyszłych decydentów.

 

Z wyrazami szacunku

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego

/-/

Adam Struzik

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

ordynacja wyborcza

Zał. 2_podział na okregi

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 27 września 2019
Skip to content