Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualności Aktualności szkolnePowiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

 

Dzień Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w  Mińsku Mazowieckim

 

Dzień Edukacji Narodowej to święto społeczności szkolnej. Łączy pracowników szkoły, uczniów i rodziców. 14 października 2022 r. uroczystość tę świętowaliśmy nie tylko w gronie szkolnym, ale również znamienitych gości z powiatu mińskiego. Wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością byli: starosta miński Antoni Jan Tarczyński, wicestarosta Witold Kikolski, wiceburmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Robert Smuga, Leszek Celej – członek Zarządu Powiatu Mińskiego, Iwona Warszawska – Lulko – sekretarz Powiatu Mińskiego, Teresa Bąk – skarbnik Powiatu Mińskiego, Emilia Piotrkowicz – naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji wraz z zastępcą naczelnika – Urszulą Soroką oraz pracownikami Wydziału Oświaty, Katarzyna Gańko – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wraz z członkami Komisji Oświaty, prezes ZNP w Mińsku Mazowieckim Stanisław Mejszutowicz, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Jerzy Smoliński z zastępcą Beatą Rżysko i przewodniczący Oddziału NZSS „Solidarność” Mińsk Mazowiecki Grzegorz Padzik, proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów kapłan Jan Opala, Ignacy Wieczorek – prezes Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wraz z pocztem sztandarowym oraz dyrektorzy placówek oświatowych powiatu mińskiego: Adam Trześkowski (ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego), Agnieszka Paja (ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy), Marlena Pustoła (ZS im. Marii Skłodowskiej- Curie), Agnieszka Paździoch (zastępca dyrektora ZSE), Rafał Skrzeczyński (ZST-G), p. Joanna Kowalska (CKZiU), Paweł Antosiewicz (ZSS im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie), Edyta Ludwiniak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim), Iwona Maćkowiak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku). Towarzyszyła nam również Jadwiga Ostrowska – Dźwigała, wieloletni dyrektor naszej szkoły. Radę Rodziców reprezentowały Izabela Krupa i Iwona Zakrzewska. Uroczystość odbywała się w obecności pocztów sztandarowych szkół powiatu mińskiego.

Uroczystość prowadzili nauczyciele naszej szkoły Katarzyna Pieńczuk i Marek Osiak.

Gości powitała pani dyrektor Joanna Papińska.

Przywilej gospodarza pozwolił nam zaprezentować szkołę z perspektywy jej sukcesów i radości ostatnich sześciu lat, czasu po uroczystości 100-lecia szkoły w 2016 r. O edukacyjnym, wychowawczym i rozrywkowym życiu szkoły opowiadała Justyna Radomińska, ilustrując narrację zdjęciami szkolnych aktywności.

Pan Starosta mówił o wyzwaniach oświatowych i edukacyjnych, jakie stoją przed Powiatem i szkołami. Dziękował również pracownikom szkoły za zaangażowanie, a całej społeczności szkolnej życzył dalszych sukcesów.

Szczególnym momentem stało się odznaczenie sztandaru szkoły Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP, którego dokonał w imieniu Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej p. Ignacy Wieczorek. Medal Związku Piłsudczyków RP otrzymała również p. Joanna Papińska.

Życzenia dla społeczności szkolnej i gratulacje składali Robert Smuga, w imieniu Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego, i prezesi i przewodniczący związków zawodowych. Wielu z przemawiających gości było absolwentami  naszej szkoły. Niezwykle miłym gestem były kwiaty i gratulacje od dyrektorów placówek oświatowych w powiecie mińskim.

Na uroczystości pani dyrektor Joanna Papińska wręczyła nauczycielom i pracownikom szkoły Nagrody Dyrektora w uznaniu za wyróżniającą pracę i zaangażowanie w życie szkoły.

Warto dodać, że Nagrody Starosty w dniu 13 października na uroczystości Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej otrzymały panie: dyrektor Szkoły – pani Joanna Papińska,  wicedyrektor Katarzyna Rosochacka oraz wicedyrektor Beata Chromińska. Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w tym roku wyróżniona została pani Zofia Wróblewska, a medale za długoletnią służbę na spotkaniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Aurelią Michałowską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbiorą także Joanna Pałdyna, Anna Pleszuk i Piotr Cetra.

DEN to święto całej społeczności. Pani dyrektor podziękowała długoletniej przewodniczącej Rady Rodziców pani Izabeli Krupie za zaangażowanie i dobrą współpracę, a sama przyjęła życzenia dla grona nauczycielskiego i pracowników niepedagogicznych od p. Iwony Zakrzewskiej, nowej przewodniczącej Rady Rodziców.

Po wyprowadzeniu sztandarów młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej zaprosiła wszystkich zgromadzonych gości na kilkuminutową podróż w głąb życia społeczności szkolnej. O jej trudach, bolączkach i radościach opowiedziała tańcem i ruchem. A przedstawieniu, przygotowanemu pod kierunkiem Beaty Duszczyk i Katarzyny Pieńczuk,  przyświecała refleksja wyrażona wierszem Zbigniewa Herberta o szczególnym znaczeniu nauczycielskiej roli: odcisnąć swój ślad w życiu młodego człowieka.

Dziękujemy wszystkim gościom za obecność na naszej uroczystości.

Justyna Radomińska

 

 

 

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 21 października 2022
Skip to content