Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualnościProgram ,,Aktywny Samorząd”

Program ,,Aktywny Samorząd”

 

UWAGA MATURZYŚCI

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zaprasza do skorzystania z pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z programu mogą skorzystać osoby, które:

 

 

 

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.

Wnioski można będzie składać w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW: https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji  papierowej w siedzibie PCPR, przy
ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki .

Druki wniosków dostępne będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz na stronie internetowej PCPR:    http://www.pcpr-minskmaz.pl/.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP. W przypadku składania  wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę SOW załączniki należy pobrać i w formie scanu dołączyć poprzez platformę SOW
w trakcie składania wniosku.

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
Portal informacyjny System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) znajduje się na stronie PFRON: www.portal-sow.pfron.org.pl

 

Termin składania wniosków upływa:

 

 

 

 

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 10 lutego 2020
Skip to content