Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualnościRekolekcje wielkopostne – harmonogram zajęć

Rekolekcje wielkopostne – harmonogram zajęć

REKOLEKCJE 25.03.2019- (poniedziałek)GIMNAZJUM

 

Lekcja Klasa Przedmiot Sala Nauczyciel
 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

3ABCDG  

wychowanie fizyczne

   

p. M. Kurowska

p. A. Gryz

p. I. Smuga

p.T. Zgódka

p. M. Osiak

  Jeden z nauczycieli zostaje z uczniami nieuczestniczącymi   w rekolekcjach, a pozostali nauczyciele odprowadzają klasy do Kościoła.

 

   

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

Lekcja 6

 

 

3ABCDG

 

zajęcia artystyczne

 

 

s.G10

 

p. A. Szostak

 

Lekcja 7

 

3ABCDG

 

zajęcia artystyczne

 

s.G10

 

p. A. Szostak

 

REKOLEKCJE 25.03.2019- (poniedziałek)LICEUM klasy 1

 

Lekcja Klasa Opieka do Kościoła Opieka w szkole sala
 

 

 

 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

1D+1A

 

p. J. Stosio

 

 

p. J. Radomińska

 

s. 16

 

1B

 

p. K. Staszel

 

p. Aldona Zgutka

 

s.2

 

 

1C+1E

 

p. K. Mińkowski

 

p. Aldona Zgutka

 

s.2

 

 

1F

 

p. G. Skultecki

 

p. A. Zgutka

 

s.2

   

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

Lekcja 6

 

1ABC

 

wychowanie fizyczne

 

 

p. M. Kurowska

p. T. Zgódka

p. I. Smuga

 

 

 

 

Lekcja 6

 

1DEF

 

biologia

 

p. E. Szmidt

 

s.G8

 

 

 

Lekcja 7

 

 

 

1ABC

 

j. angielski

 

p. A. Maciejewska

 

s. G4

 

 

1DEF

 

wok

 

p. J. Radomińska

 

s.16

 

REKOLEKCJE – 25.03.2019- (poniedziałek) – LICEUM klasy 2

 

Lekcja Klasa Opieka do Kościoła Opieka

w szkole

sala
 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

2A

 

p. B. Duszczyk

 

 

p. E. Nowak

 

s.11

 

2B+3D

 

p. K. Rymer –   Rowicka

 

 

p. J. Pałdyna

 

s.12

 

 

2D+ 2C

 

p. K. Zatońska

 

p. E. Szmidt

 

s.G8

 

 

2F

 

p. E. Ogorzelska

 

p. A. Pióro

 

s.8

 

 

2E

 

 

p. D. Chojnacka – Zarzycka

 

 

p. E. Nowak

 

s.11

   

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

 

Lekcja 6

 

 

 

 

2AEF

 

 

 

historia

 

 

p. B. Duszczyk

 

 

s.18

 

2BCD

 

j. angielski

 

p. A. Maciejewska

 

s.G4

 

 

Lekcja 7

 

 

 

2AEF

 

 

j. angielski

 

p. D. Konca

s.4
 

2BCD

 

 

chemia

p. J. Pałdyna  

s.12

 

 

REKOLEKCJE 25.03.2019- (poniedziałek)LICEUM klasy 3

 

Lekcja Klasa Przedmiot Nauczyciel Sala
 

 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

 

3ABC

 

 

j. angielski

 

p. P. Cetra

p. D. Konca

p. A. Maciejewska

p. J. Stusińska

 

 

s.G6

s.4

G4

s.G2

   

Uczniowie klas 3ABC idą do Kościoła pod opieką pani

Jowity Stusińskiej, pozostali uczniowie zostają pod opieką pozostałych nauczycieli. Ci uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach z grupy Pani Jowity Stusińskiej zostają pod opieką Pani Alicji Maciejewskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

Klasa Opieka do Kościoła Opieka w szkole Sala
 

3D+2B

 

 

p. K. Rymer – Rowicka

 

 

p. J. Pałdyna

 

s.12

 

3E

 

 

p. M. Grzelczak

 

p. A. Pióro

 

s.8

 

3F

 

p. M. Musiałkiewicz

 

 

p. B. Chromińska

 

s.1

   

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 6

 

 

3A

 

 

wos

 

p. M. Pałdyna

 

s. G3

 

3B

matematyka

 

 

p. A. Pióro

 

s.8

 

 

3C

historia i społ.

 

 

p. M. Musiałkiewicz

 

s.2

 

3D

chemia

 

 

p. J. Pałdyna

 

s.12

 

3E

 

j. polski

 

 

p. E. Smater

 

 

 

s.17

 

3F

 

j. polski

 

 

p. J. Radomińska

 

s.16

 

 

 

 

Lekcja 7

 

3ABC

 

wychowanie fizyczne

 

p.T. Zgódka

p. M. Osiak

p. M. Kurowska

p. A. Gryz

 
 

3E

 

 

j. polski

 

p. E. Smater

 

s.17

 

REKOLEKCJE 26.03.2019- (wtorek)GIMNAZJUM

 

Lekcja Klasa Opieka do Kościoła Opieka

w szkole

sala
 

 

 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

3AG

 

p. B. Kukla

 

 

 

p. Z.Wróblewska

 

 

 

czytelnia

 

 

3BG

 

p. J. Stosio

 

3CG

 

p. K. Mińkowski

 

3DG

 

p. K. Pieńczuk

   

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

Lekcja 6

 

 

3ABCDG

 

j. angielski

 

p. P. Cetra

 

p. Maciejewska/ + grupa

p. J. Stusińskiej

 

p. D. Konca/

+ grupa

p. E. Ogorzelskiej

s.G6

 

s.G4

 

 

 

s. 4

 

 

Lekcja 7

 

3ABCDG

 

j. drugi

p. D. Omaleńczuk- Łęczycka

p. E. Tkaczyk- Ośko

p. M. Sikorski

p. P. Cetra

p. A. Zgutka

 

s. 1

 

s.6

 

s.3

s.G6

s.2

 

REKOLEKCJE 26.03.2019- (wtorek)LICEUM klasy 1

 

Lekcja Klasa Opieka do Kościoła Opieka w szkole sala
 

 

 

 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

1A+ 1C

 

p. G. Skultecki

 

 

p. A. Zgutka

 

s.2

 

1B

 

p. J. Stusińska

 

p. A. Maciejewska

 

s.G4

 

 

1D

 

p. P. Burek

p. D. Chojnacka- Zarzycka  

s.19

 

1E

 

p. E. Mejszutowicz p. D. Chojnacka- Zarzycka s.19
   

1F

 

 

p. M. Kiełczykowska

 

p. A. Maciejewska

 

s.G4

   

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

Lekcja 6

 

 

 

1ABC

 

geografia

 

 

p. J. Jeżak

 

 

s.1

 

 

1DEF

 

informatyka

 

p. D. Chojnacka- Zarzycka

p. P. Burek

 

s.19

s.20

 

 

 

Lekcja 7

 

 

 

1ABC

 

wos

 

p. M. Musiałkiewicz

 

s.2

 

 

1DEF

 

informatyka

 

p. D. Chojnacka- Zarzycka

p. P. Burek

 

s.19

s.20

 

 

REKOLEKCJE – 26.03.2019- (wtorek) – LICEUM klasy 2

 

Lekcja Klasa Opieka do Kościoła Opieka

w szkole

sala
 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

2ABD- gr. anielskiego

 

p. E. Ogorzelska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. A. Pióro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.8

 

 

 

2ABD gr. anielskiego

 

p. P. Cetra

 

 

2ABD gr. anielskiego

 

p. D. Konca

 

2C

 

p. J. Pałdyna

 

 

2E

 

p. J. Radomińska

 

 

2F

 

 

p. J. Jeżak

 

   

 

 

 

 

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

 

Lekcja 6

 

 

 

 

2AEF

 

 

 

wych. fizyczne

 

 

p. M. Kurowska

p. A. Gryz

p. T. Zgódka

 

 

 

 

2BCD

 

matematyka

 

p. A. Pióro

 

s.8

 

 

Lekcja 7

 

 

 

2AEF

 

 

wych. fizyczne

 

p. A. Gryz

p. T. Zgódka

 
 

2BCD

 

 

matematyka

p. A. Pióro  

s.8

 

 

REKOLEKCJE 26.03.2019- (wtorek)LICEUM klasy 3

 

Lekcja Klasa Opieka do Kościoła Opieka w szkole Sala
 

 

 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

 

3ABC

 

 

p. J. Olesiejuk

 

p. A. Gryz

p. T. Zgódka

p. M. Osiak

 

 

 

 

 

3D+ 3E

 

 

p. K. Staszel

 

p. M.Musiałkiewicz

 

s.18

 

3F

 

 

s. Klaudia

 

p. B. Chromińska

 

s.7

   

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

Lekcja 6

 

 

3ABCDEF

 

 

j. drugi

 

 

 

 

 

 

matura z chemii

p. A. Bujalska

p. A. Zgutka

p. D. Omaleńczuk- Łęczycka

p. E. Tkaczyk- Ośko

p. M. Sikorski

 

p. J. Pałdyna

s.5

s.2

s.1

 

s.6

 

s.3

 

REKOLEKCJE 27.03.2019- (środa)GIMNAZJUM

 

Lekcja Klasa Opieka do Kościoła Opieka

w szkole

sala
 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

 

3AG

 

p. M. Kiełczykowska

 

 

 

 

p. B. Kukla

 

 

 

 

 

 

 

czytelnia

 

 

 

3BG

 

p. J. Stosio

 

3CG

 

p. K. Mińkowski

 

3DG

 

p. M. Pałdyna

   

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

Lekcja 6

 

 

3ABCDG

 

zajęcia artystyczne

 

 

p. A. Szostak

 

 

s.G10

 

 

 

Lekcja 7

 

3ABG

 

zajęcia artystyczne

 

 

p. A. Szostak

 

 

s. G10

 

 

 

REKOLEKCJE 27.03.2019- (środa)LICEUM klasy 1

 

Lekcja Klasa Opieka do Kościoła Opieka w szkole sala
 

 

 

 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

1A+ 1C

 

p. G. Skultecki

 

 

 

 

p. M. Sikorski

 

 

 

 

 

 

 

 

s.3

 

 

 

 

 

1B

 

p. A. Zgutka

 

1E

 

p. K. Pieńczuk

 

1F+1D

 

 

p. J. Olesiejuk

   

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

Lekcja 6

 

 

 

1ABC

 

edb

 

 

p. M. Sikorski

 

 

s.3

 

 

1DEF

 

pp

 

p. A. Zgutka

 

s.7

 

 

 

Lekcja 7

 

 

 

1ABC

 

pp

 

p. A. Zgutka

 

s.7

 

1DEF

 

wos

 

p. M. Pałdyna

 

 

s.G3

 

 

REKOLEKCJE – 27.03.2019- (środa) – LICEUM klasy 2

 

Lekcja Klasa Opieka do Kościoła Opieka

w szkole

sala
 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

2A+2B

 

p. B. Duszczyk

 

p. A.Pióro

 

s.8

 

s.G4

 

s.G8

 

s.8

 

s.8

 

2C

 

p. J. Stusińska

 

p. A. Maciejewska

 

2D

 

p. K. Zatońska

 

p. E. Szmidt

 

2E

 

p. K. Staszel

 

p. A. Pióro

 

2F

 

 

p. E. Ogorzelska

 

p. A. Pióro

   

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

 

Lekcja 6

 

 

 

 

2AEF

 

 

 

historia

 

 

p. B. Duszczyk

 

 

s.18

 

2BCD

 

biologia

 

p. E. Szmidt

 

s.G8

 

 

Lekcja 7

 

 

 

2AEF

 

 

j. polski

 

p. E. Smater

 

s.17

 

 

2BCD

 

 

historia i społ.

p. M. Musiałkiewicz  

s.2

 

REKOLEKCJE 27.03.2019- (środa)LICEUM klasy 3

 

Lekcja Klasa Opieka do Kościoła Opieka w szkole Sala
 

 

 

 

 

Lekcja 5

 

12.15 – 12. 40

 

 

3ABC

 

 

p. E. Smater

 

p. A. Gryz

p. M. Kurowska

 

 

 

 

 

3D+ 3E

 

 

p. M. Grzelczak

 

p. M.Musiałkiewicz

 

s.9

 

3F

 

 

p. J. Radomińska

 

p. B. Chromińska

 

s.16

   

Lekcja 6 i 7 dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach:

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 6

 

 

3A

 

 

j. polski

 

p. E. Smater

 

s.17

 

3B

historia i społ.

 

 

 

p. M. Musiałkiewicz

 

s.2

 

3C

historia i społ.

 

 

 

p. M. Pałdyna

 

s. G3

 

3D

j. angielski

 

 

p. D. Konca

 

s.4

 

3E

 

j. polski

 

 

p. J. Radomińska

 

 

 

s.16

 

3F

 

geografia

 

 

p. B. Chromińska

 

s.1

 

Lekcja 7

 

3ABCDEF

 

j. drugi

 

p. A. Bujalska

p. A. Zgutka

p. D. Omaleńczuk- Łęczycka

p. E. Tkaczyk- Ośko

p. M. Sikorski

 

 

s.4

s.7

s.1

 

s.6

 

s.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 25 marca 2019
Skip to content