Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualności Aktualności szkolneRekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca

 

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

 

OGŁOSZENIE

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.

 Niezłożenie dokumentów w w/w terminie skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

W okresie wakacji prosimy o dostarczenie dwóch zdjęć do legitymacji.

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 12 sierpnia 2022
Skip to content