Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualnościZmiany terminów w Planie Pracy Szkoły na rok szkolny [...]

Zmiany terminów w Planie Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/2021:

Zmiany terminów w Planie Pracy Szkoły w roku szkolnym 2020/2021:

1. Informowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych niedostatecznych i przewidywanej ocenie nagannej zachowania – do 22 stycznia 2021 r.,

2. Wystawienie wszystkich ocen śródrocznych – do 3 lutego 2021 r.,

3. Klasyfikacja śródroczna – zebranie Rady Pedagogicznej – 5 lutego 2021 r.,

4. Zakończenie I semestru – 5 lutego 2021 r.

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 17 grudnia 2020
Skip to content