Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaDokumenty szkolneLegitymacje i świadectwa szkolne

Legitymacje i świadectwa szkolne

Zasady wydawania duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Procedury wydawania legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Skip to content