Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaO szkoleHistoria

Historia

HISTORIA GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W DATACH
1916 – powołanie na wniosek inż. A. Chróścielewskiego gimnazjum męskiego – Czteroletniej Szkoły Realnej Męskiej

1926 – przejęcie gimnazjum przez Towarzystwo Szkół Średnich

1929 – połączenie Czteroletniej Szkoły Realnej Męskiej z gimnazjum żeńskim –
Siedmioklasową Pensją Żeńską Marii Grochowskiej (r. zał.1910)

1935 – nadanie szkole sztandaru

1936 – powołanie Komitetu Budowy Liceum

1938 – rozpoczęcie budowy gimnazjum i liceum

1938 – I Zjazd Absolwentów

1940 – zamknięcie szkoły przez niemieckie władze okupacyjne

1940 – rozpoczęcie tajnego nauczania

1944 – rozpoczęcie działalności szkoły po wyzwoleniu Mińska Mazowieckiego

1945 – upaństwowienie szkoły

1947 – szkoła przyjmuje formę szkoły jedenastoletniej

1950 – nadanie szkole imienia Juliana Marchlewskiego

1958 – powołanie Komitetu Rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego

1960 – zmiana organizacji szkoły na czteroletnie liceum na podbudowie 8-klasowej Szkoły
Podstawowej

1960 – wycofanie nauki religii ze szkół

1963 – II Zjazd Absolwentów

1966 – III Zjazd Absolwentów

1981 – IV Zjazd Absolwentów

1986 – V Zjazd Absolwentów – powołanie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim

1989 – decyzja społeczności szkolnej w sprawie zniesienia patrona szkoły

1990 – powrót religii do szkoły

1991 – VI Zjazd Absolwentów

1996 – nadanie szkole imienia Polskiej Macierzy Szkolnej,
wmurowanie tablicy z nowym imieniem szkoły

1996 – VII Zjazd Absolwentów

1999 – uroczystość wręczenia nowego Sztandaru ufundowanego przez Stowarzyszenie
Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku
Mazowieckim

2000 – powołanie do życia gimnazjum i utworzenie Zespołu Szkół pod nazwą Gimnazjum i
Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej

2001 – rada Miasta przyznaje GiLO tytuł „ Zasłużone dla miasta Mińsk Mazowiecki”

2001 – VIII Zjazd Absolwentów

2002 – zmiana organizacji czteroklasowego liceum na trzyklasowe liceum na podbudowie
gimnazjum

2003 – pierwsza nowa matura

2005 – nominacja GiLO im Polskiej Macierzy Szkolnej do Nagrody Powiatu Mińskiego
LAURA 2005 w dziedzinie nauka i oświata

2005 – przyznanie medalu pamiątkowego dla dyrektora i szkoły w uznaniu zasług dla
rozwoju Samorządu Terytorialnego w 15 rocznicę I wyborów

2006 – otwarcie Szkolnej Izby Pamięci i nadanie jej im. Rodziny Chróścielewskich

2006 – odznaczenie sztandaru szkoły złotym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

2006 – przyznanie szkole medalu za zasługi w upamiętnianiu tradycji polskich walk i
męczeństwa przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

2006 – obchody 90-lecia szkoły

2006 – przyznanie GiLO Nagrody Powiatu Mińskiego w dziedzinie nauki i oświaty
i tytułu LAURA 2005

2006 – IX Zjazd Absolwentów

2009 – początek reformy programowej w gimnazjum

2009 – przygotowanie dokumentacji hali sportowej

2011 – Obchody 95-lecia szkoły

2011 – X Zjazd Absolwentów

2012 – początek reformy programowej w liceum

2015 – oddanie do użytku hali sportowej

2016 – Obchody 100-lecia szkoły

2016 – XI Zjazd Absolwentów

Skip to content