Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaO szkoleProjekty i innowacje

Projekty i innowacje

MARATON MATURALNY

Osoby odpowiedzialne:

Katarzyna Łaziuk

Piotr Cetra

Konca Dorota

Jowita Stusińska

Ewa Ogorzelska

Alicja Maciejewska

Termin realizacji: rok szkolny 2018/2019

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

“Maraton maturalny ” to projekt serii warsztatów z języka angielskiego uwzględniający treści oraz umiejętności testowane na egzaminie zewnętrznym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym Innowacja zakłada cykliczne spotkania otwarte dla uczniów klas trzecich, prowadzone przez wszystkich nauczycieli języka angielskiego dwa razy w miesiącu w soboty lub w terminach ustalonych z uczestnikami spotkań. Nauczyciele zaproponują treści sesji uwzględniając oczekiwania i potrzeby uczniów. Bloki będą składały się z trzech godzin lekcyjnych, poświęconych różnym zagadnieniom gramatycznym, ćwiczeniom    na rozumienie tekstów czytanych, słuchanych, ćwiczeniom komunikacyjnym a także powtórkowym. Ponadto, kryteria oceny wypowiedzi pisemnych będą omówione i przećwiczone. Powtórzenie materiału leksykalnego odbędzie się za pośrednictwem platformy Quizlet. Pod koniec każdego bloku odbędzie się minitest, zaś cały kurs zakończy się próbnym egzaminem maturalnym. Uczestnicy spotkań otrzymają również dostęp              do platformy Padlet, na której udostępnione zostaną materiały dodatkowe oraz informacyjne.

1. Uzasadnienie potrzeby innowacji -wdrażanie nowych trendów edukacyjnych, poprzez wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) do przekazania wiedzy

-rozszerzanie materiału, realizowanego zgodnie z podstawą programową we wszystkich tegorocznych grupach językowych na poziomie podstawowym

2. Cele innowacji pedagogicznej -przekazanie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu treści i umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych na poziomie rozszerzonym

– nabycie umiejętności systematycznej pracy podczas powtórzenia materiału

-umożliwienie uczestnikom poznania metod i technik pracy wszystkim nauczycielami przekazywanie wiedzy w sposób zróżnicowany, dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli języka angielskiego, stosujących odmienne metody pracy

3. Spodziewane efekty -podniesienie jakości pracy szkoły

-zwiększenie liczby uczniów, podchodzących do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

-nabycie umiejętności korzystania z następujących platform edukacyjnych: padlet i quizlet

-podniesienie kompetencji uczniów w zakresie wiedzy z języka angielskiego na poziomie B2, co w rezultacie wpłynie korzystnie na wynik rekrutacji na uczelnie wyższe

4. Sposoby ewaluacji – opracowanie ankiet ewaluacyjnych:, ilościowych oraz jakościowych

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SAVOIR-VIVRE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

SAVOIR-VIVRE

 

Zespół autorski: Marzena Grzelczak, Elżbieta Nowak, Joanna Olesiejuk, Katarzyna Pieńczuk, Justyna Radomińska, Katarzyna Staszel

Cel innowacji: W szkole istnieje potrzeba wykształcenia w młodzieży umiejętności właściwego zachowania w określonych sytuacjach. Młodzież nie zawsze rozumie i zna zasady dress code,  nie wie, jak zachować się w przestrzeni szkolnej i publicznej oraz podczas ważnych dla społeczności szkolnej uroczystości

 

Tematyka:

KLASA I

 1. Zachowanie w szkole:
  – na korytarzach
  – w jaki sposób wchodzić do różnych pomieszczeń szkolnych np. klasa, pokój nauczycielski, sekretariat (pierwszeństwo w drzwiach)
  – stosunek do pracowników szkoły
  – na apelach szkolnych
  – na lekcjach
 2. Ubiór na różne okazje:
  – codzienny do szkoły (również w lato)
  – makijaż i malowanie paznokci w szkole
  – okazjonalny: teatr, kościół itp.
  – galowy do szkoły
 3. Internet, sms i kultura korespondencji (z nauczycielami też)
 4. Stosunek do tradycji

 

KLASA II

 1. Zachowanie na prywatkach:
  – odpowiedzialność za innych
 2. Zachowanie w miejscach publicznych:
  – w urzędach
  – na drogach i parkingach(samochody)
 3. Ubiór, makijaż
  – Dzień Stroju Okazjonalnego
 4. Zachowanie w stosunku do zwierząt

KLASA III

 1. Zaproszenie na studniówkę
 2. Zachowanie na studniówce:- zapraszanie do tańca
  – zachowanie na parkiecie
  – zachowanie przy stole

KLASA III  gimnazjum

 1. Ubiór na różne okazje:

– galowy do szkoły

– codzienny do szkoły (również w lato)

– okazjonalny: teatr, kościół itp.

– makijaż i malowanie paznokci w szkole
2.Zachowanie w stosunku do zwierząt.
3.Internet, sms i kultura korespondencji (z nauczycielami też)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content