Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaO szkolePedagog

Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Joanna Stosio

DROGI UCZNIU,  ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA W KAŻDEJ SYTUACJI, JEŚLI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA DOROSŁEJ OSOBY, A ZWŁASZCZA GDY:

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY WAS, DRODZY RODZICE – WSPÓLNIE BĘDZIEMY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ TRUDNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH I WSPIERAĆ AKTYWNIE ŻYCIE DZIECI.

OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 1. Diagnozowanie środowiska ucznia.
 2. Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia.
 3. Rozpoznanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.
 4. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
 5. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
 6. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów.
 7. Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 8. Umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 9. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 10. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Zespołem Wychowawczym, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziców i młodzieży.
 11. Udzielanie porad i konsultacji.
 12. Organizowanie warsztatów dla uczniów.
 13. Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
 14. Działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 15. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 16. Ważne adresy i telefony, pod którymi możesz uzyskać pomoc:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Dąbrówki 8, tel. 758-57-98, ul. Konstytucji 3 Maja 16, 758-42-10

Skip to content