Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaRada RodzicówRada Rodziców

Rada Rodziców

Przewodnicząca –  p. Iwona Zakrzewska 

Szkolny system współdziałania z rodzicami

Cele:

  1. Wyzwolenie aktywności rodziców na rzecz efektywności wychowania.
  2. Tworzenie i doskonalenie jednolitego systemu oddziaływań wychowawczych szkoły i domu.

Działania przygotowujące rodziców do współpracy ze szkołą.

Spotkania integracyjne.

Przekazywanie informacji

Powierzanie funkcji i ról.

Edukacja rodziców.

Wspieranie rodziców w pracy z dzieckiem:

Udział rodziców w diagnozowaniu wybranych obszarów pracy szkoły.

Wspierająca funkcja Rady Rodziców.
Co proponują nam rodzice?

Numer konta Rady Rodziców

Nr rachunku: 42 9226 0005 0001 4025 2000 0030 oddział Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim.

Skip to content