Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.
Strona GłównaRada RodzicówUbezpieczenie 2019/2020

Ubezpieczenie 2019/2020

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE UCZNIÓW w roku szkolnym 2019/2020:

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW              

od NNW w WIENER dawniej Gothaer

Okres ubezpieczenia:

       POLISA nr PWB311596 – wysokość składki 40,00 zł

        POLISA nr PWB315298 – wysokość składki 41,00 zł

Wpłaty:

Przelewem na konto w Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim – 42 9226 0005 0001 4025 2000 0030

W opisie przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasy do której uczęszcza uczeń (np. I a sp).

Gotówką w szkole w księgowości.

 

NNW SZKOLNE 2019/2020

Nr polisy (12-miesięczna) PWB 311596

Nr polisy (13-miesięczna – dla ostatnich klas liceum) PWB 315298

 

– ubezpieczyciel: WIENER (dawna nazwa GOTHAER)

– suma ubezpieczenia: 16.000 zł

– składka 40 zł za 12 miesięcy ochrony

– składka 41 zł dla ostatnich klas za 13 miesięcy ochrony

– ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje 24 godziny na dobę na terenie całego świata w życiu zawodowym oraz prywatnym

– ubezpieczenie kierowane jest do uczniów, kadry nauczycielskiej oraz personelu szkolnego

 

Ubezpieczenie NNW obejmuje:

– wszelkiego rodzaju urazy typu skręcenia, zwichnięcia, złamania itp. – świadczenia płatne po 160 zł za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu

– pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia przez owady (1-razowo 200 zł)

– oparzenia (świadczenia od 160 zł do 4.000 zł w zależności od stopnia oparzeń)

– odmrożenia (świadczenia od 160 zł do 480 zł w zależności od stopnia odmrożeń)

– koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (do 1.600 zł, zgodnie z rachunkami)

– zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych (do 3.200 zł)

– zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, gdy niezdolność wynosi > 31 dni (1-razowo 320 zł)

– świadczenie szpitalne 20 zł za dzień pobytu w szpitalu wskutek NW, max 1.800 zł, wymagany pobyt w szpitalu min. 3 dni

– świadczenie szpitalne 20 zł za dzień pobytu w szpitalu wskutek choroby, max 1.800 zł, wymagany pobyt w szpitalu min. 5 dni

– świadczenie 100% sumy ubezpieczenia wskutek zgonu ubezpieczonego wskutek NW; dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki oświatowej; 50% sumy ubezpieczenia jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił wskutek aktu terroru

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę -1-razowe świadczenie 800 zł wypłacane w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu przekracza 50%

– koszty odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych wskutek NW – do 300 zł za ząb, max 1.600 zł za wszystkie

– wstrząśnienie mózgu wskutek NW – świadczenie od 160 zł do 480 zł

– stłuczenie mózgu – świadczenie 1.600 zł

– zawał serca – świadczenie 3.200 zł

– świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu – 2.000 zł jednorazowo

– świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki: 100 zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej (płatne max za 35 dni szkolnych)

 

Koszty leczenia NW obejmowane ochroną to:

– koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji

– koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych

– koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium

– koszty badań diagnostycznych

– koszty operacji plastycznych

 

Koszty nabycia środków pomocniczych obejmowane ochroną to:

gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortoped., okulary, aparaty słuchowe

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

SKS, UKS, zawody wewnątrzszkolne, zawody międzyszkolne, szkoły sportowe, pozaszkolne kluby sportowe (z wyłączeniem sportu uprawianego w celach zarobkowych)

 

Dokumentacja:

  1. Ogólne warunki ubezpieczenia
  2. Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody
  3. Oświadczenie do wypełnienia przy zgłaszaniu szkody
  4. Zgłoszenie szkody
  5. Opis zakresu ubezpieczenia