Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaRada RodzicówUbezpieczenie 2020/2021

Ubezpieczenie 2020/2021

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE UCZNIÓW w roku szkolnym 2020/2021:

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW              

od NNW w WIENER 

Okres ubezpieczenia:

       POLISA nr PWB610208 – wysokość składki 40,00 zł

        POLISA nr PWB610209 – wysokość składki 41,00 zł

Wpłaty:

Przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim – 42 9226 0005 0001 4025 2000 0030

W opisie przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasy do której uczęszcza uczeń (np. 1A ).

W przypadku wpłat zbiorowych z całej klasy – możliwość wpłat gotówką w szkole w księgowości.

 

NNW SZKOLNE 2020/2021

Nr polisy (12-miesięczna) PWB 610208

Nr polisy (13-miesięczna – dla ostatnich klas liceum) PWB 610209

– ubezpieczyciel: WIENER

– suma ubezpieczenia: 16.000 zł

– składka 40 zł za 12 miesięcy ochrony

– składka 41 zł dla ostatnich klas za 13 miesięcy ochrony

– ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje 24 godziny na dobę na terenie całego świata w życiu zawodowym oraz prywatnym

– ubezpieczenie kierowane jest do uczniów, kadry nauczycielskiej oraz personelu szkolnego

Ubezpieczenie NNW obejmuje:

– wszelkiego rodzaju urazy typu skręcenia, zwichnięcia, złamania itp. – świadczenia płatne po 160 zł za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu

– pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia przez owady (1-razowo 200 zł)

– oparzenia (świadczenia od 160 zł do 4.000 zł w zależności od stopnia oparzeń)

– odmrożenia (świadczenia od 160 zł do 480 zł w zależności od stopnia odmrożeń)

– koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (do 4.800 zł, zgodnie z rachunkami)

– zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych (do 3.200 zł)

– zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, gdy niezdolność wynosi > 31 dni (1-razowo 320 zł)

– świadczenie szpitalne 40 zł za dzień pobytu w szpitalu wskutek NW, max 13.600 zł

– świadczenie szpitalne 40 zł za dzień pobytu w szpitalu wskutek choroby, max 3.600 zł, wymagany pobyt w szpitalu min. 3 dni

– świadczenie 100% sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego wskutek NW; dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki oświatowej; 50% sumy ubezpieczenia jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił wskutek aktu terroru

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę -1-razowe świadczenie 800 zł wypłacane w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu przekracza 50%

– koszty odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych wskutek NW – do 500 zł za ząb

– wstrząśnienie mózgu wskutek NW – świadczenie od 160 zł do 480 zł

– stłuczenie mózgu – świadczenie 1.600 zł

– zawał serca – świadczenie 3.200 zł

– świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu – 2.000 zł jednorazowo

– świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki: 100 zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej (płatne max za 35 dni szkolnych)

Koszty leczenia NW obejmowane ochroną to:

– koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji

– koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych

– koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium

– koszty badań diagnostycznych

– koszty operacji plastycznych

Koszty nabycia środków pomocniczych obejmowane ochroną to:

gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortoped., okulary, aparaty słuchowe

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

SKS, UKS, zawody wewnątrzszkolne, zawody międzyszkolne, szkoły sportowe, pozaszkolne kluby sportowe (z wyłączeniem sportu uprawianego w celach zarobkowych)

Dokumentacja:

  1. Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody
  2. Oświadczenie do wypełnienia przy zgłaszaniu szkody
  3. Zgłoszenie szkody
  4. Opis zakresu ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia.
Skip to content