Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaRekrutacja 2024/2025Wybór języków i przedmiotów dodatkowych

Wybór języków i przedmiotów dodatkowych

I Wybór języków obcych.

Międzyoddziałowy system nauczania języków obcych pozwala na wybór języków niezależnie od wyboru oddziału. Wybór ten jest jednak ograniczony:

pierwszy język obcy – język angielski, jako kontynuacja na poziomie podstawowym III.1.P lub rozszerzonym III.1.R (w zależności od oddziału); podział na grupy w ramach oddziału lub międzyoddziałowo.

O przydziale do grupy decydują wyniki testu przeprowadzonego w pierwszym tygodniu nauki.

drugi język obcy do wyboru spośród:

będzie nauczany w grupach dla początkujących III.2.0 i dla kontynuujących III.2, w systemie międzyoddziałowym.

II Wybór przedmiotów rozszerzonych.

Proponowany przez szkołę wybór przedmiotów rozszerzonych wynika z tradycji szkoły, wysokich kwalifikacji kadry pedagogicznej i wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu uczniów do studiów wyższych. Szczegóły w opisie profilów oddziałów.

W klasie IA warunkiem utworzenia grupy z rozszerzonym programem nauczania wybranego przedmiotu, jest zgłoszenie się do niej minimum 12 uczniów.

W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych, nie ma możliwości zakwalifikowania ucznia do danej grupy przedmiotowej, zostaje on przyporządkowany do grupy, która miała więcej chętnych, niż wybrana przez niego.

Skip to content