Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaStowarzyszenie absolwentówStowarzyszenie absolwentów

Stowarzyszenie absolwentów

O stowarzyszeniu

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Siedziba: ul. Piękna 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000199251

Regon: 710228825

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezeska – Aleksandra Kluj

Wiceprezes – Jakub Chocholski

Skarbniczka – Magdalena Miszczyszyn

Pani Sekretarz – Karolina Majszyk

Członkini Zarządu: Anna Falkiewicz-Kluj

Komisja Rewizyjna – Dariusz Dębski, Jerzy Gryz, Anna Obszarna

Kontakt e-mail: zawszepiekni@gmail.com

Numer konta: 40 1240 2702 1111 0010 7206 5960

Miejsce przechowywania danych rejestrowych: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego zostało powołane do życia w 1987 r. Na zebraniu założycielskim uchwalony został Statut Stowarzyszenia. Członkami założycielami Stowarzyszenia byli: Maciej Cichocki, Urszula Gryz, Anna Jachimowicz, Gerard Jachimowicz, Elżbieta Janke, Maria Kaczmarek, Jolanta Ładno, Andrzej Maliszewski, Jadwiga Ostrowska-Dźwigała, Barbara Piątkowska, Mariola Radkowska, Hanna Sokołowska, Anna Soszyńska, Sławomir Ziemnicki.

W dniu 29 lipca 1987 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Urzędzie Miejskim pod poz. 7.

Osobą, która od samego początku była zaangażowana nie tylko w organizację Zjazdów ale przede wszystkim w nadaniu Stowarzyszeniu formy prawnej była absolwentka Szkoły Hanna Szafrańska-Falkiewicz.

W skład I Zarządu weszli:

Krótka refleksja

Można sobie zadać pytanie:

Czy w obecnych czasach, Internetu, Facebooka czy Skypa, ma sens funkcjonowanie takiej organizacji jak nasza?

Z pewnością wśród Absolwentów Naszej Szkoły jest wiele takich osób, które powiedzą: „nie”. Są to zwykle Ci, którym szkoła kojarzy się ze stresem związanym z nauką, zbyt wymagającymi w ich ocenie nauczycielami czy innego rodzaju negatywnymi emocjami związanymi ze szkołą. Często są to ci, którzy nie zrealizowali swych marzeń lub po prostu malkontenci. Są też tacy, a mamy nadzieję, że tych jest więcej, którym szkoła kojarzy się nie tylko z obowiązkami, ale przede wszystkim z atmosferą w niej panującą, szkolnymi przyjaźniami, a nawet młodzieńczymi miłościami, które nierzadko kończyły się małżeństwami, trwającymi do dziś. To właśnie Szkoła była w dużej mierze źródłem tych wszystkich radości, wzruszeń i przeżyć. To w Niej uczniowie mogli się spotykać, rozwijać swe pasje, kształtować osobowość, tak aby poradzić sobie w dorosłym życiu.

Ktoś może powiedzieć: I co w tym nadzwyczajnego?

Przecież w każdej szkole jest tak samo, są nauczyciele, których lubimy lub nie, uczniowie, którzy mogą w niej zdobywać większą lub mniejszą wiedzę czy rozwijać swe pasje. W pewnej mierze tak. Ale Nasza Szkoła to coś więcej. To, co jest najważniejsze – poczucie, że stanowimy wspólnotę tych, którzy wywodzą się z jednej szkoły i z tego powodu są ze sobą w jakiś szczególny sposób związani. Jest to swoista więź. Nie ważne gdzie jesteśmy, jaki zawód wykonujemy, jak potoczyło się nasze życie. Pamiętamy, że łączy nas poczucie bycia razem i swoista, często nie zdefiniowana wzajemna odpowiedzialność za nas – jako uczniów jednej szkoły.

Stowarzyszenie zostało powołane w tym właśnie celu, aby integrować uczniów ze starszych i młodszych roczników, po to aby poznać jak zmieniało się życie w szkole, a co było takie samo niezależnie od upływu czasu. Taka konfrontacja wspomnień różnych pokoleń jest niezwykle ciekawa.

Mamy nadzieję, że w obu tych przypadkach ostatecznie, z upływem lat, w pamięci pozostają tylko dobre chwile. Wspólne zabawy, żarty, wycieczki, bale maturalne, sukcesy i przede wszystkim nieocenione przyjaźnie, które rodziły się w szkole i które odżywają nawet po latach.

Temu służą organizowane przez Stowarzyszenie zjazdy, dzięki którym w tym zabieganym, merkantylnym świecie, możemy z rozrzewnieniem powracać do lat młodzieńczych.

Na tych wspólnych spotkaniach nie ma między nami różnic. Wszyscy jesteśmy dla siebie kolegami, nie słychać zwrotu „Pan” czy „Pani”, nieważna jest pozycja społeczna ani zawodowa, jesteśmy po prostu My – koledzy i koleżanki z dawnych lat, którzy są otwarci na dawne przyjaźnie, gotowi do niesienia sobie pomocy i wsparcia w trudnych chwilach.

Ten dzień pozwala nam na oderwanie się od rzeczywistości i powrót do lat, w których byliśmy beztroscy i rozmarzeni – po prostu młodzi.

Stowarzyszenie od momentu, gdy powstało dąży do kultywowania tych zasad i ma nadzieję, że w kolejnych latach i podczas kolejnych zjazdów wychowankowie Naszej Szkoły nie zapomną o tym przesłaniu.

Spotykajmy się, bo dzięki temu będziemy pamiętać ludzi i chwile, a nie żałować tego, czego nie zrobiliśmy, a co warte było zrobienia.

Do zobaczenia

Skip to content