Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaStowarzyszenie absolwentówInformacje o stowarzyszeniu

Informacje o stowarzyszeniu

Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim

Siedziba: ul. Piękna 7a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:0000199251.

Regon: 710 228 825

Skład Zarządu:

Prezeska – Aleksandra Kluj

Wiceprezes – Jakub Chocholski

Skarbniczka – Magdalena Miszczyszyn

Pani Sekretarz – Karolina Majszyk

Członkini Zarządu: Anna Falkiewicz-Kluj

Komisja Rewizyjna – Dariusz Dębski, Jerzy Gryz, Anna Obszarna

Kontakt e-mail: zawszepiekni@gmail.com

Numer konta: 40 1240 2702 1111 0010 7206 5960

Miejsce przechowywania danych rejestrowych: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Skip to content