Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaStowarzyszenie absolwentówStatuetka “Zawsze Piękni”

Statuetka “Zawsze Piękni”

3Regulamin przyznawania nagrody Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim „Zawsze Piękni”.

Rozdział I

Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim „Zawsze Piękni” przyznawana jest za szczególne zasługi dla szkoły. Tytuł „Zawsze Piękni” nawiązuje do potocznej, funkcjonującej od dawna w środowisku nazwy szkoły. Statuetka „Zawsze Piękni” przyznawana jest co 5 lat z okazji kolejnych jubileuszy i zjazdów absolwentów.

Rozdział II

§ 1

Prezes Stowarzyszenia AiWGiLO powołuje kapitułę, której przewodzi. W skład kapituły wchodzi 3 członków Stowarzyszenia oraz dyrektor GiLO.

§ 2
Kapituła przyznaje statuetki w kategoriach:

Zasłużeni dla szkoły absolwenci i wychowankowie
Zasłużeni dla szkoły nauczyciele
Osoby zasłużone dla szkoły, inne niż wymienione w pkt. 1 i 2

§ 3
Kandydatury do nagrody mogą być zgłaszane do Przewodniczącego Kapituły przez członków Stowarzyszenia lub dyrektora GiLO w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie, w terminie 30 dni przed datą kolejnego zjazdu lub jubileuszu GiLO.

§ 4
Tytuł Zawsze Piękni jest tytułem honorowym. Od decyzji Kapituły o przyznaniu statuetki nie przysługuje odwołanie.

Skip to content