Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.
Strona GłównaStrefa UczniaSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Zobacz obraz źródłowy

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Jowita Stusińska, mgr Katarzyna Staszel 

Przewodniczący SU:

Zuzanna Sadoch 2Bg

Igor Szymanek 2Bg

      Samorząd Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej     jest organem, który reprezentuje społeczność uczniowską w ważnych sprawach szkoły. Tworzą go przedstawiciele wszystkich klas Liceum, wybierani corocznie w demokratycznych wyborach. Procedurze demokratycznego wyboru podlegają także nauczyciele pełniący funkcje Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

     Działania podejmowane przez SU wynikają z planu pracy szkoły. Polegają na opiniowaniu wszystkich ważniejszych decyzji Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej, ale także na podejmowaniu działań zgodnych z potrzebami  i zainteresowaniami uczniów. Do najważniejszych należą: Szlachetna Paczka, promocja szkoły, organizacja dyskotek, czy „szczęśliwy numerek” – czyli zwolnienie z odpowiedzi ustnych.

Skip to content