Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualności szkolneJuż 5 maja!

Już 5 maja!

 

Spotkanie w ramach Powiatowej Giełdy Szkół online 5 maja 2021 roku o godz. 18.00 na platformie Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY0ZjMyZDUtZjBiYi00MDFjLTg1NGItZTUwM2ExZWE4ZTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228680496f-3cd2-4870-94ae-24c0cf48c63e%22%2c%22Oid%22%3a%22a5006b28-aad3-446d-9f47-1c60752da2f1%22%7d

 

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 4 maja 2021
Skip to content