Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaBibliotekaBiblioteka

Biblioteka

Biblioteka mieści się na parterze w zabytkowym budynku obecnego gimnazjum, zajmuje pięć pomieszczeń o powierzchni ponad 150 m. kw.

Jest największą i doskonale wyposażoną pracownią interdyscyplinarną w szkole. Przestronne pomieszczenia umożliwiają gromadzenie i eksponowanie księgozbioru.

Do księgi inwentarzowej głównej wpisanych jest 31825 egzemplarzy (stan na dzień 08.10.2013 r.). Księgozbiór główny uzupełniają „Broszury i podręczniki” – 1397 egzemplarzy, a także kasety wideo, płyty DVD i CD.

Podstawowym zadaniem biblioteki szkolnej jest zapewnienie wystarczającej liczby lektur szkolnych. Priorytetem w gromadzeniu naszego księgozbioru jest literatura popularnonaukowa ze wszystkich gałęzi wiedzy. Taki dobór księgozbioru umożliwia przygotowanie młodzieży do wszelkiego rodzaju konkursów i olimpiad.

Nieocenioną pomocą dla młodzieży klas maturalnych są ogromne zbiory materiałów ikonograficznych z historii sztuki. Młodzież przygotowując prezentacje maturalne wykorzystuje różnorodne materiały źródłowe, ikonograficzne i filmy. Zachodzi tu korelacja między różnymi dziedzinami sztuki, a takiej umiejętności połączenia różnych źródeł informacji i korelacji między nimi oczekuje się przy przygotowaniu prezentacji maturalnych.

Biblioteka posiada unikatowe i bezcenne zbiory regionalne, które systematycznie wzbogacają się o nowe publikacje. Jest to możliwe dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Muzeum Ziemi Mińskiej, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki, bibliotekami i innymi jednostkami wydającymi publikacje o Ziemi Mińskiej, jej historii i dniu dzisiejszym. Publikacje regionalne mają dla nas szczególna wartość, bo pozwalają zapoznać się z historią naszej „Małej Ojczyzny” i zainteresować nią młodzież.

opracowała Zofia Wróblewska

Wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców serdecznie zapraszamy do korzystania z bogatego księgozbioru.

Skip to content