Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaO szkoleLosy absolwentów

Losy absolwentów

LOSY ABSOLWENTÓW 

MATURA 2023 ROK

Uczelnia

Kierunek

Liczba osób
Uniwersytet Warszawski Lingwistyka stosowana 1
Administracja 1
Zarządzanie finansami; rachunkowość 3
Prawo 2
Zarządzanie 2
Matematyka 1
Fizyka 1
Chemia 1
Ekonomia 1
Lekarski 1
Nauczanie języków obcych 1
Europeistyka 4
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 1
Slawistyka 1
Astronomia 1
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Finance International Investment Accounting 1
Artes Liberales 1
Geologia stosowana 1
Warszawski Uniwersytet Medyczny Kierunek lekarski 3
Fizjoterapia 3
Ratownictwo medyczne 1
Elektrokardiologia 1
Kierunek lekarsko-dentystyczny 1
Warszawska Akademia Medyczna Pielęgniarstwo 1
Fizjoterapia 1
Politechnika Warszawska Administracja 3
Transport 3
Elektrotechnika 1
Inżynieria materiałowa 1
Architektura 1
Wydział matematyki i nauk informacyjnych 1
Mechatronika 3
Informatyka i systemy informacyjne 1
Budownictwo 1
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 1
Inżynieria zarządzania 1
Mechanika i budowa maszyn 1
Geoinformatyka 1
3
Szkoła Główna Handlowa Metody ilościowe w ekonomii i  systemy informacyjne 1
3
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Budownictwo 3
Zarządzanie 1
Finanse i rachunkowość 1
Informatyka 1
Medycyna weterynaryjna 2
Ekonomia 1
Turystyka i rekreacja 1
Logistyka 1
Leśnictwo 1
Zootechnika 1
Biologia 1
Pedagogika 1
Socjologia 2
Wojskowa Akademia Techniczna Inżynieria systemów bezzałogowych 1
Śląski Uniwersytet Medyczny Lekarski 1

Polsko-Japońska Akademia Technik  i Komputerów

Informatyka 1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kosmetologia 1
Fizjoterapia 1
Politechnika Białostocka Architektura 1
Architektura wnętrz 1
Uczelnia Techniczno – Handlowa Zarządzanie 1
Logistyka 1
Architektura wnętrz 1
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej Stosunki międzynarodowe 1
Uczelnia Łazarskiego Prawo 3
Akademia Leona Koźmińskiego Prawo 2
Ekonomia 2
Zarządzanie i socjologia w  biznesie i mediach 1
Psychologia – specjalizacja: zarządzanie w biznesie 1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prawo 1
Europeistyka 2
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1
Pielęgniarstwo 1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Medioznawstwo 1
Psychologia 1
Akademia WIT pod auspicjami Państwowej Akademii Nauk 1
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Psychologia 2
Psychologia przywództwa i  biznesu 1
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Psychologia 2
Filologia angielska 1
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1
Zarządzanie i przywództwo 1
Socjologia 1
Studia azjatyckie 1
Psychologia i informatyka 1
Społeczna Akademia Nauk Filologia angielska 1
Grafika 1
Uniwersytet w  Siedlcach Kryminologia 1
Lekarski 1
Filologia polska 1
Prawo 1
Zarządzanie 1
Logistyka 1
Sztuki plastyczne 1
Filologia angielska 1
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Architektura wnętrz 1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Psychologia 2
Pedagogika wczesnoszkolna 1
Akademia Wychowania Fizycznego Wychowanie fizyczne 1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ekonomia 1
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania   Aktorstwo 1
Uczelnia Społeczno – Medyczna Dietetyka 1
Akademia Sztuki Wojennej Prawo 1
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnictwo i kosmonautyka 1
Wyższa Szkoła Biznesu, Mediów i Reklamy  Produkcja audiowizualna i reżyseria 1
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie Filologia angielska 1
Uniwersytet WSB Merito Warszawa Finanse i rachunkowość 1
Katholieke Universiteit Leuven – Uniwersytet w Belgii European Studies 1
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie Projektowanie ubrań i  zarządzanie technologią 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOSY ABSOLWENTÓW

MATURA 2021 R.

Uczelnia Kierunek Liczba osób
Uniwersytet Warszawski Psychologia oraz Filozofia-Kongnitywistyka 1
Filologia Polska 3
Zarządzanie finansami; rachunkowość 1
Prawo 3
Zarządzanie 3
Filologia Białoruska 1
Orientalistyka-sinologia 1
Finanse i rachunkowość 1
Informatyka 1
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3
Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyka 1
Historia 1
Warszawski Uniwersytet Medyczny Kierunek lekarski 3
Pielęgniarstwo 2
Dietetyka 2
Farmacja 1
Analityka medyczna 1
Kierunek lekarsko-dentystyczny 1
Położnictwo 3
 Politechnika Warszawska Mechanika samochodówi maszyn roboczych 1
Budownictwo 1
Geodezja i kartografia 1
Inżynieria środowiska 2
Technologia chemiczna 1
EITI-Informatyka 1
Mechatronika 1
Automatyka i robotyka 1
Telekomunikacja 1
Szkoła Główna Handlowa Finanse i rachunkowość 3
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Budownictwo 1
Zarządzanie 1
Socjologia 1
Wojskowa Akademia Techniczna Bezpieczeństwo narodowe 1
Inżynieria kosmiczna i satelitarna 1
Elektronika i telekomunikacja 1
Chemia 1
Politechnika Łódzka Automatyka i robotyka 2
Inżynieria materiałowa 1
Polsko-Japońska Akademia Technik i Komputerów Informatyka 3
Sztuka nowych mediów 1
Uniwersytet Wrocławski Etnologia i antropologia kulturowa 1
Uniwersytet Jagielloński Biofizyka molekularna i komórkowa 1
Uczelnia Techniczno – Handlowa Zarządzanie i logistyka 1
Architektura wnętrz 1
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej Kognitywistka 1
Administracja 1
Uczelnia Łazarskiego Rachunkowość i finanse 1
Akademia Leona Koźmińskiego Prawo 1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Człowiek w cyberprzestrzeni 1
Kierunek lekarski 1
Biologia 1
Wyższa Szkoła Bankowa Psychologia biznesu 1
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketing 1
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Kosmetologia 2
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Psychologia 1
Zarządzania 1
Uniwersytet Przyrodniczy Leśnictwo 1
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny Dietetyka 1
Informatyka 1
Akademia Sztuk Pięknych Grafika 1
Akademia Pedagogiki Specjalnej Socjologia 1
Akademia Wychowania Fizycznego Fizjoterapia 2
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica Kryminalistyka z kryminologią 1
Akademia Morska 1
Akademia Wojskowa 1
Akademia Sztuki Wojennej Prawo 1
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Uniwersytet Białostocki Finanse i rachunkowość 1
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Zarządzanie 1
Skip to content