Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualności„MATURA 1935… I CO DALEJ?…”

„MATURA 1935… I CO DALEJ?…”

PROJEKT EDUKACYJNY:

WYSTAWA

„MATURA 1935… I CO DALEJ?…”

 

Projekt edukacyjny„Matura 1935… i co dalej?…” był realizowany już w ubiegłym roku szkolnym równocześnie z projektem edukacyjnym wystawa „Historia szkoły”. W tym roku szkolnym po konsultacjach skupiłyśmy się na projekcie „Matura 1935… i co dalej?…”. Od początku roku szkolnego pięcioosobowa grupa młodzieży z klasy III A LO: Adrianna Artowicz, Natalia Bartnicka, Anita Chojecka, Zofia Czyżewska i Natalia Marchaj pod opieką p. Beaty Duszczyk i p. Zofii Wróblewskiej kontynuowała realizację projektu edukacyjnego. Efektem naszej wielomiesięcznej pracy jest wystawa zorganizowana w hallu, przy wejściu głównym w liceum. Wystawa składa się z materiałów wyeksponowanych na III stelażach oraz materiałów znajdujących się na stolikach. Materiały wyeksponowane na ekspozytorach pogrupowane są tematycznie w obrębie zagadnień:

I – „Z życia szkoły”

II – „Matura 1935…”

III – „I co dalej?…”

Ekspozycja I – „Z życia szkoły”: tu znajdą Państwo zdjęcia z życia szkoły, uroczystości szkolnych, przedstawień teatralnych, zdjęcia z pochodu z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, ale też budynki szkoły itp.

Ekspozycja II – „Matura 1935…”: tu wyeksponowano materiały dotyczące matury: tematy egzaminów maturalnych z języka polskiego, niemieckiego, francuskiego, historii, matematyki, fizyki i łaciny; lista nauczycieli uczących w tej klasie; protokoły z przebiegu egzaminów maturalnych; lista abiturientów ale też tabela statystyczna dotycząca klasy (I klasa gimnazjum naukę rozpoczynało 51 osób – maturę zdawało 14 osób), zdjęcie sali, w której zdawano maturę itp.

Ekspozycja III – „I co dalej?…”: materiały zostały zaprezentowane na tle Polski Walczącej. Są to krótkie biogramy osób, które zasłużyły się w czasie II wojny światowej np. działały w AK, ZWZ, które brały czynny udział w ruchu oporu czy w tajnym nauczaniu oraz zdjęcie na kajakach i inne.

Wśród naszych absolwentów na uwagę zasługują: Anna Ceglińska (córka hrabiego z Janowa), Jerzy Duszyński (późniejszy aktor), Tadeusz Jencka (lotnik), Józef Nowicki (profesor ekonomii), Irena Pływaczewska (lekarz), Witold Cudny (młody człowiek, który na ołtarzu Ojczyzny złożył swoje młode życie już w pierwszych dniach II wojny światowej), Stefan Kazikowski (nauczyciel tajnego nauczania).

Na stolikach wyeksponowano: świadectwa maturalne, listy lektur obowiązujących młodzież na maturze z języka polskiego, niemieckiego, francuskiego i łaciny. Ponadto na wystawie znalazły swoje miejsce wydruki z dzienników lekcyjnych i kwestionariusze osobowe. Wystawę dopełniają publikacje regionalne, w których znajdziemy biogramy nauczycieli uczących w tej klasie, ale też innych np. biorących udział w tajnym nauczaniu. Ponadto na stolikach znalazły się lampy naftowe oraz maszyna do pisania Tadeusza Chróścielewskiego. Całości wystawy dopełnia słup ogłoszeniowy z nekrologami osób, o których nie udało nam się znaleźć żadnych informacji.

Pani Beata Duszczyk zaprezentowała wystawę następującym klasom: I B LO, I C LO, I D LO, II A LO, II C LO, III A LO na lekcjach historii. Ponadto p. Beata Duszczyk zaprezentowała młodzieży zbiory Szkolnej Izby Pamięci.

 

Niezwykłym wyróżnieniem dla Naszej Szkoły była możliwość zaprezentowania powyższej wystawy w siedzibie Senatu oraz przedstawienie prezentacji „Historia Szkoły”. Byliśmy pierwszą szkołą, która miała możliwość zaprezentowania swojej ponadstuletniej historii w Senacie.

W prezentacji szczególną uwagę zwrócono na Patrona szkoły, Polską Macierz Szkolną i jej zasługi dla krzewienia oświaty i patriotyzmu w trudnej polskiej rzeczywistości (zabory). Pani Zofia Wróblewska przedstawiła obszerny referat nt.tajnego nauczania w Naszej Szkole i powiecie mińskim. Pani Dyrektor Joanna Papińska mówiła o medalach, odznaczeniach i statuetkach oraz tytułach przyznanych szkole za szczególne zasługi dla społeczności lokalnej. Pani Dyrektor mówiła też o dniu dzisiejszym szkoły i osiągnięciach uczniów.

W organizacji całego przedsięwzięcia bardzo pomógł nam p. Piotr Świątecki z Senackiego Zespołu Małych Ojczyzn.

Wystawa wzbudziła bardzo duże zainteresowanie Senatorów, a my, realizatorzy projektów edukacyjnych otrzymaliśmy bardzo wiele podziękowań i słów uznania za naszą pracę i ogromne zaangażowanie.

 

Opracowała     Zofia Wróblewska

 

Mińsk Mazowiecki 14.I.2019r.

 

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 24 stycznia 2019
Skip to content