Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaAktualności Aktualności szkolnePozostanie w naszej pamięci

Pozostanie w naszej pamięci

Z głębokim żalem żegnamy panią Janinę Ogonowską, nauczycielkę biologii, która w naszej szkole pracowała w latach 1961 – 1990.

Pani Janina Ogonowska pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim rozpoczęła 1 września 1961 roku jako nauczycielka biologii. Była doskonale przygotowana do tej profesji jako absolwentka liceum pedagogicznego i Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z liceum związała się do końca swojego życia zawodowego, przepracowując w nim 29 lat. Pani Profesor była jedną z najlepszych nauczycielek w tej szkole, wielu jej byłych uczniów wspomina jako najlepszą. Potrafiła nauczyć głównie poprzez zainteresowanie przedmiotem, prowadzenie hodowli, przeprowadzanie doświadczeń, wskazywanie literatury popularno-naukowej i czasopism, organizowanie spotkań i wycieczek tematycznych. Była doskonale zorientowana w osiągnięciach współczesnej biologii i dydaktyki. Jej uczniowie osiągali wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości i egzaminach wstępnych na wyższe uczelnie. Wiele czasu poświęcała na przygotowanie uczniów do Olimpiady Biologicznej, a jej podopieczni sięgali po wysokie miejsca, niejednokrotnie zostając laureatami olimpiad. Zaowocowało to uhonorowaniem Szkoły w 1986 roku Medalem XV-lecia Olimpiady Biologicznej. Była też wspaniałą wychowawczynią, czułą na potrzeby i niepowodzenia młodzieży. Ze swoimi wychowankami miała bliski kontakt. Wierzyła w każdego ucznia i otaczała go troską. Rozumiała młodzież i miała do niej życzliwy stosunek. W codziennej pracy cechowała ją skromność, uczynność, zdyscyplinowanie i troska o dobrą pracę szkoły. Przykładną pracą, taktem i kulturą osobistą, a nade wszystko szacunkiem dla uczniów i ich rodziców, współpracowników i przełożonych zdobyła uznanie całej społeczności szkolnej. Była autorytetem nie tylko w szkole, ale i w środowisku pozaszkolnym.   

Kochana i poważana przez uczniów, ich rodziców oraz koleżanki i kolegów Pani Profesor Janina Ogonowska była też ceniona przez przełożonych i władze oświatowe.

– w 1975 r. – otrzymała złotą odznakę ZNP;

– w 1979 r. – nagrodzona przez Ministra Oświaty i Wychowania;

– w 1983 r. – została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, – a w 1987 r. – Medalem Komisji Edukacji Narodowej

– w 1989 r. otrzymała odznakę „za zasługi dla województwa siedleckiego”

– dwukrotnie nagrodzona przez Kuratora Oświaty i wielokrotnie – dyrektora szkoły

-w 2005 roku jako uhonorowanie pracy Pani Profesor na rzecz powiatowej edukacji została uhonorowana nagrodą Powiatu Mińskiego Laura w dziedzinie Oświata i nauka za 2004 rok.

Pani Profesor Janina Ogonowska w oczach swoich uczniów:

-prawdziwy pedagog. Ktoś, o kim z przekonaniem się mówi „profesor” bez względu na tytuły naukowe

-wspaniała nauczycielka z powołania, z ogromną wiedzą i pasją, kulturą osobistą. Wyjątkowy, wspaniały człowiek

-wyrozumiała Nauczycielka, która potrafiła otworzyć oczy i umysły na świat przyrody.

-Jak myślę o wzorze nauczyciela to mam ją przed oczami.

-Ogromny żal, wspaniały człowiek, być może najlepsza z mich wspomnień.


Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Msza pogrzebowa odbędzie się 5 lutego 2024 r. w kościele p.w. Świętego Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim o godzinie 13.00.

 

Opublikowany przez: Katarzyna Rosochacka, w dniu: 3 lutego 2024
Skip to content