Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaRekrutacja 2023/2024Oferta edukacyjna – 4-letnie liceum ogólnokształcące

Oferta edukacyjna – 4-letnie liceum ogólnokształcące

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego

im. Polskiej Macierzy Szkolnej

dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024:

 

 

 

Oddział

 

 Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

prawno-dzienikarski 

1 A

· język polski

 

· wos

· historia 

 

·  język polski

· matematyka

· wos

· historia 

 

 

menadżerski I

1 B

 

· język angielski

· geografia

· wos

 

 ·  język polski

 

· matematyka

· język angielski

· geografia albo wos (ocena z  wybranego przedmiotu)

przyrodniczy I

1 C

· matematyka

· chemia

 · biologia  

 

· język polski

· matematyka

· chemia  

· biologia 

przyrodniczy II

1 D

 

· język angielski

· chemia

· biologia 

 

 

 

· język polski

· matematyka

· język angielski

– chemia lub biologia (ocena z wybranego przedmiotu)  

 

 

politechniczny I

1 E

 

· matematyka

 

· fizyka

· informatyka

· język polski

· matematyka

· fizyka

· informatyka 

 

 

menadżerski II

1 F

· matematyka

· geografia

· wos

· język polski

· matematyka

· geografia

· wos

 

 

politechniczny II

1 G

· matematyka

· fizyka

· język angielski

· język polski

· matematyka

· fizyka 

· język angielski 

biznesowy

1 H

· język angielski

· matematyka lub wos

· biznes i zarządzanie

· język polski

· matematyka

· język angielski

· wos

Skip to content