Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaRekrutacja 2024/2025Oferta edukacyjna – 4-letnie liceum ogólnokształcące

Oferta edukacyjna – 4-letnie liceum ogólnokształcące

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego

im. Polskiej Macierzy Szkolnej

dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025:

 

 

Oddział

 

 Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

prawno-dzienikarski 

1 A

· język polski

· wos

· historia lub biologia

·  język polski

· matematyka

· wos

· historia albo biologia (ocena                      z wybranego przedmiotu)

 

menadżerski 

1 B

 

· język angielski

· geografia

· wos

 

 ·  język polski

· matematyka

· język angielski

· geografia albo wos (ocena                        z wybranego przedmiotu)

przyrodniczy 

1 C

· matematyka

· chemia

 · biologia  

 

· język polski

· matematyka

· chemia  

· biologia 

 

politechniczny 

1 D

 

· matematyka

· fizyka

· informatyka lub język angielski

· język polski

· matematyka

· fizyka

· informatyka albo język angielski (ocena    z wybranego przedmiotu)

 

biznesowy

1 E

· matematyka

· biznes i zarządzanie

· język angielski

· język polski

· matematyka 

· wos

· język angielski 

Skip to content