Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaZjazdy absolwentówZjazd VI

Zjazd VI

VI Zjazd – odbył się we wrześniu 1991 r. Podczas tego zjazdu odsłonięto przed szkołą obelisk upamiętniający poległych w wojnie 1920 r. nauczycieli i wychowanków szkoły. Fundatorami i wykonawcami pomnika byli absolwenci szkoły Halina i Radosław Czapowie. Obelisk zastąpił płytę z 1938 r., która uległa zniszczeniu.Po części oficjalnej odbyło się walne zebranie członków założonego w 1987 r. Stowarzyszenia Absolwentów. W zebraniu uczestniczyły 62 osoby. Podjęto szereg ważnych decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia.  Podczas zebrania odbyła się dyskusja nad statutem i programem działania Stowarzyszenia oraz wybrano jego nowe władze.  Dzięki zmianom Statutu Stowarzyszenie mogło prowadzić działalność gospodarczą.Po uchwaleniu zmian statutu Sąd Wojewódzki w Siedlcach dokonał rejestracji Stowarzyszenia.

W następnych latach Stowarzyszenie organizowało kursy komputerowe, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i aerobiku, kursy językowe, kursy przygotowawcze dla kandydatów do szkół średnich.  Uzyskane dochody wracały do Szkoły poprzez zakup wyposażenia do pracowni szkolnych, zakup komputerów i oprogramowania,zakup książekdo bibliotekiszkolnej, nagróddla uczniów itp.W latach 1991-1995 pomoc ta wyniosła 50 tys. zł.

Skip to content