Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaZjazdy absolwentówZjazd VII

Zjazd VII

VII Zjazd – miał miejsce 21 września 1996 r. Brało w nim udział 500 absolwentów i wychowanków i był połączony z obchodami 80-lecia szkoły.  Szkoła przyjęła nowe imię „Polskiej Macierzy Szkolnej”, co zostało upamiętnione wmurowaniem, przy wejściu głównym do szkoły, tablicy pamiątkowej. Ofiarodawcami byli Halina i Radosław Czapowie.

Na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia uchwalono zmianę nazwy Stowarzyszenia na „Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  w Mińsku Mazowieckim”i dokonano wyboru nowych władz.

Podobnie jak w latach poprzednich Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą a uzyskane  dochody przeznaczało na potrzeby Szkoły.

21 września 1999r.  Stowarzyszenie ufundowało Szkole nowy sztandar.

Skip to content