Naszą misja jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywa się wiedzę.
ale również uczy się życia i odpowiedzialności za własne czyny.
"Wiedzę możemy zdobywać od innych.
ale mądrości musimy nauczyć się sami" - A. Mickiewicz.

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Strona GłównaZjazdy absolwentówZjazd VIII

Zjazd VIII

VIII Zjazdodbył się 29 września 2001 r i pobił dotychczasowe  rekordy frekwencji.  Podczas zjazdu została podjęta inicjatywa powrotu do dawnej organizacji szkoły. Znajdując poparcie, również ze strony Rady Pedagogicznej, Organ Prowadzący podjął uchwałę o powołaniu do życia gimnazjum i utworzeniu zespołu pod nazwą Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące  im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.

Podczas walnego zebrania wybrano nowe władze Stowarzyszenia:

Zarząd:

Zjazd, jak  zawsze zakończył się balem w szkole.

Skip to content